Câu Hỏi Thường Gặp
Làm sao tôi có thể gộp ngày đọc giữa 2 tài khoản?
Tài khoản đăng nhập bằng Facebook có thể gộp ngày đọc với tài khoản bằng số điện thoại, và ngược lại.
Các trường hợp khác không thể gộp ngày đọc.

 Cập nhật lần cuối: Thu, Jun 4 2015 3:51pm