Câu Hỏi Thường Gặp
Error3412 - Bạn không thể nhập mã code của người được giới thiệu
Lỗi này xảy ra khi bạn sử dụng mã giới thiệu của người đã dùng mã giới thiệu của bạn. Bạn chỉ được nhập mã giới thiệu 1 lần và mã đó không phải của người được bạn giới thiệu.

Ví dụ: A nhập mã giới thiệu của B thì B không thể nhập mã giới thiệu của A.

Trong trường hợp quý khách có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ đường dây nóng 19006401 (hoạt động từ 8:00 - 20:00, riêng Chủ nhật hoạt động đến 17:00), hoặc email hotro@vinabook.com

Error3412 - Không thể nhập mã giới thiệu của người được giới thiệu

 Cập nhật lần cuối: Thu, Jun 4 2015 3:51pm