Câu Hỏi Thường Gặp
Error2231 - Không có giao dịch cần khôi phục
Khi không có giao dịch thanh toán lỗi nào xảy ra thì quý khách không thể khôi phục thanh toán lỗi.

Trong một số trường hợp khi quý khách đang thanh toán mà mạng chập chờn thì thanh toán của quý khách có thể xảy ra lỗi báo "giao dịch thành công" nhưng không cộng thêm ngày đọc. Quý khách hãy chọn " khôi phục thanh toán lỗi" để hệ thống xử lý.

Trong trường hợp quý khách có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ đường dây nóng 19006401 (hoạt động từ 8:00 - 20:00, riêng Chủ nhật hoạt động đến 17:00), hoặc email hotro@vinabook.com


Error2231 - Không có giao dịch cần khôi phục


 Cập nhật lần cuối: Thu, Jun 4 2015 3:51pm