Loading...
  • Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào?
      Click để xem bìa sau
Xem trích đoạn

Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào?

Tác giả:
Người dịch: Nhiều dịch giả
Nxb Trẻ
Trí Việt
Bạn giỏi giải quyết vấn đề đến mức nào?Ban đầu, Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào? Chỉ là quyển sách hướng dẫn đơn giản dành cho học sinh Nhật Bản về những kỹ năng tư duy cốt lõi. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhờ sự hấp dẫn ... Xem chi tiết
 
Thông tin kèm theo
  • Có dịch vụ bọc sách plastic cao cấp cho sách này (Chi tiết)
  • Miễn phí giao hàng toàn quốc cho Đơn hàng từ 250.000đ (Áp dụng từ 1/2/2015. Xem chi tiết »)
Thông tin thanh toán
Giá bìa 34.000   

Giá bán

28.000 

Tiết kiệm
6.000  (18%)
Có hàng
+
Got error 28 from storage engine (1030)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS products.*, descr1.product as product, descr1.shortname as shortname, MIN(IF(prices.percentage_discount = 0, prices.price, prices.price - (prices.price * prices.percentage_discount)/100)) as price, GROUP_CONCAT(IF(products_categories.link_type = 'M', CONCAT(products_categories.category_id, 'M'), products_categories.category_id)) as category_ids, products_categories.position, mkc_seo_names.name as seo_name FROM mkc_products as products LEFT JOIN mkc_product_descriptions as descr1 ON descr1.product_id = products.product_id AND descr1.lang_code = 'vi' LEFT JOIN mkc_product_prices as prices ON prices.product_id = products.product_id AND prices.lower_limit = 1 LEFT JOIN mkc_products_categories as products_categories ON products_categories.product_id = products.product_id LEFT JOIN mkc_categories ON mkc_categories.category_id = products_categories.category_id AND mkc_categories.status IN ('A', 'H') LEFT JOIN mkc_seo_names ON mkc_seo_names.object_id = products.product_id AND mkc_seo_names.type = 'p' AND mkc_seo_names.dispatch = '' AND mkc_seo_names.lang_code = 'vi' WHERE 1 AND products.order_status ='A' AND products.product_id NOT IN (40454) AND products.status IN ('A') AND ((1 AND products.product_id IN (16249, 18104, 40454))) GROUP BY products.product_id ORDER BY products.order_status asc,products.product_id DESC LIMIT 0, 3

Backtrace:

File:app/Tygh/Database.php
Line:313
Function:_error
File:app/Tygh/Database.php
Line:81
Function:query
File:app/functions/fn.database.php
Line:29
Function:getArray
File:app/functions/fn.catalog.php
Line:7974
Function:db_get_array
File:app/functions/fn.common.php
Line:6219
Function:fn_get_products
File:var/cache/templates/design/themes/vinabook_v4/templates/feeddb0d056cfc6d47205818b8c697a44f2f1e30.tygh.product_recommend.tpl.php
Line:56
Function:fn_get_book_related
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:180
Function:content_56bcf68a992684_48332769
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php
Line:286
Function:fetch
File:var/cache/templates/design/themes/vinabook_v4/templates/8df612ee6ea2b588194156f465284bfa9b8848f6.tygh.default_template.tpl.php
Line:1080
Function:getSubTemplate
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:180
Function:content_56bcf688d8de48_59374989
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php
Line:286
Function:fetch
File:var/cache/templates/design/themes/vinabook_v4/templates/9a8c4c2f745f8c2d89ed972dbbd519ab1fe154a5.tygh.view.tpl.php
Line:105
Function:getSubTemplate
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:180
Function:content_56bcf688552510_71417025
File:app/Tygh/SmartyEngine/Core.php
Line:73
Function:fetch
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:525
Function:fetch
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:433
Function:_renderMainContent
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:372
Function:renderBlockContent
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:313
Function:renderBlock
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:268
Function:renderBlocks
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:174
Function:_renderGrid
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:145
Function:_renderContainer
File:app/functions/smarty_plugins/function.render_location.php
Line:47
Function:render
File:var/cache/templates/design/themes/vinabook_v4/templates/9b8274aff88c44627ca9ea444fc5e6e79e210743.tygh.index.tpl.php
Line:143
Function:smarty_function_render_location
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:180
Function:content_56bcf6522afe76_50017837
File:app/Tygh/SmartyEngine/Core.php
Line:73
Function:fetch
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:374
Function:fetch
File:app/Tygh/SmartyEngine/Core.php
Line:57
Function:display
File:app/functions/fn.control.php
Line:521
Function:display
File:index.php
Line:25
Function:fn_dispatch
Got error 28 from storage engine (1030)
SHOW COLUMNS FROM mkc_sessions

Backtrace:

File:app/Tygh/Database.php
Line:313
Function:_error
File:app/Tygh/Database.php
Line:182
Function:query
File:app/Tygh/Database.php
Line:474
Function:getColumn
File:app/Tygh/Database.php
Line:504
Function:getTableFields
File:app/Tygh/Database.php
Line:397
Function:checkTableFields
File:app/Tygh/Database.php
Line:296
Function:process
File:app/functions/fn.database.php
Line:130
Function:query
File:app/Tygh/Backend/Session/Database.php
Line:75
Function:db_query
File:app/Tygh/Session.php
Line:123
Function:write
File:app/Tygh/Session.php
Line:95
Function:save