Loading...
  • Cẩm Nang Dành Cho Người Mẹ Sinh Con Đầu Lòng

Cẩm Nang Dành Cho Người Mẹ Sinh Con Đầu Lòng

Tác giả:
Người dịch: Nguyễn Lân Đính
Trí Việt
Thông tin kèm theo
  • Miễn phí giao hàng toàn quốc cho Đơn hàng từ 250.000đ (Áp dụng từ 1/2/2015. Xem chi tiết »)
Phiên bản khác đang bán
Cẩm Nang Dành Cho Người Mẹ Sinh...
Tác giả: Dr Miriam Stoppard
Tái bản 2014

76.000  61.000 

 
Thông tin thanh toán
Giá bìa 70.000   

Giá bán

56.000 

Tiết kiệm
14.000  (20%)
Tạm hết hàng
Got error 28 from storage engine (1030)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS products.*, descr1.product as product, descr1.shortname as shortname, MIN(IF(prices.percentage_discount = 0, prices.price, prices.price - (prices.price * prices.percentage_discount)/100)) as price, GROUP_CONCAT(IF(products_categories.link_type = 'M', CONCAT(products_categories.category_id, 'M'), products_categories.category_id)) as category_ids, products_categories.position, mkc_seo_names.name as seo_name FROM mkc_products as products LEFT JOIN mkc_product_descriptions as descr1 ON descr1.product_id = products.product_id AND descr1.lang_code = 'vi' LEFT JOIN mkc_product_prices as prices ON prices.product_id = products.product_id AND prices.lower_limit = 1 LEFT JOIN mkc_products_categories as products_categories ON products_categories.product_id = products.product_id LEFT JOIN mkc_categories ON mkc_categories.category_id = products_categories.category_id AND mkc_categories.status IN ('A', 'H') LEFT JOIN mkc_seo_names ON mkc_seo_names.object_id = products.product_id AND mkc_seo_names.type = 'p' AND mkc_seo_names.dispatch = '' AND mkc_seo_names.lang_code = 'vi' WHERE 1 AND products.order_status ='A' AND products.product_id NOT IN (7943) AND products.status IN ('A') AND ((1 AND products.product_id IN (7629, 7697, 7943))) GROUP BY products.product_id ORDER BY products.order_status asc,products.product_id DESC LIMIT 0, 3

Backtrace:

File:app/Tygh/Database.php
Line:313
Function:_error
File:app/Tygh/Database.php
Line:81
Function:query
File:app/functions/fn.database.php
Line:29
Function:getArray
File:app/functions/fn.catalog.php
Line:7974
Function:db_get_array
File:app/functions/fn.common.php
Line:6219
Function:fn_get_products
File:var/cache/templates/design/themes/vinabook_v4/templates/feeddb0d056cfc6d47205818b8c697a44f2f1e30.tygh.product_recommend.tpl.php
Line:56
Function:fn_get_book_related
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:180
Function:content_56bca1fe413451_70186052
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php
Line:286
Function:fetch
File:var/cache/templates/design/themes/vinabook_v4/templates/8df612ee6ea2b588194156f465284bfa9b8848f6.tygh.default_template.tpl.php
Line:1080
Function:getSubTemplate
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:180
Function:content_56bca1fb31d196_60788836
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php
Line:286
Function:fetch
File:var/cache/templates/design/themes/vinabook_v4/templates/9a8c4c2f745f8c2d89ed972dbbd519ab1fe154a5.tygh.view.tpl.php
Line:105
Function:getSubTemplate
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:180
Function:content_56bca1fa814342_34815438
File:app/Tygh/SmartyEngine/Core.php
Line:73
Function:fetch
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:525
Function:fetch
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:433
Function:_renderMainContent
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:372
Function:renderBlockContent
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:313
Function:renderBlock
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:268
Function:renderBlocks
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:174
Function:_renderGrid
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:145
Function:_renderContainer
File:app/functions/smarty_plugins/function.render_location.php
Line:47
Function:render
File:var/cache/templates/design/themes/vinabook_v4/templates/9b8274aff88c44627ca9ea444fc5e6e79e210743.tygh.index.tpl.php
Line:143
Function:smarty_function_render_location
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:180
Function:content_56bca1f5cdf030_45446429
File:app/Tygh/SmartyEngine/Core.php
Line:73
Function:fetch
File:app/lib/other/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:374
Function:fetch
File:app/Tygh/SmartyEngine/Core.php
Line:57
Function:display
File:app/functions/fn.control.php
Line:521
Function:display
File:index.php
Line:25
Function:fn_dispatch
Got error 28 from storage engine (1030)
SHOW COLUMNS FROM mkc_sessions

Backtrace:

File:app/Tygh/Database.php
Line:313
Function:_error
File:app/Tygh/Database.php
Line:182
Function:query
File:app/Tygh/Database.php
Line:474
Function:getColumn
File:app/Tygh/Database.php
Line:504
Function:getTableFields
File:app/Tygh/Database.php
Line:397
Function:checkTableFields
File:app/Tygh/Database.php
Line:296
Function:process
File:app/functions/fn.database.php
Line:130
Function:query
File:app/Tygh/Backend/Session/Database.php
Line:75
Function:db_query
File:app/Tygh/Session.php
Line:123
Function:write
File:app/Tygh/Session.php
Line:95
Function:save